Teamcode - činimo programiranje jednostavnim!


Saznajte više

Teamcode Studio - razvoj programske podrške i informatičke usluge!

Teamcode je grupa informatičkih entuzijasta, nastala na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. Ovaj informatički tim čini devet informatičkih stručnjaka. Tri asistenta na FPMOZ-u i šest izvrsnih studenata iz svoje generacije.

Emil Brajković

Asistent na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.

Tomislav Volarić

Asistent na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.

Daniel Vasić

Asistent na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.

Ante Dilber

Student informatike.

Hrvoje Ljubić

Student matematike i informatike.

Ivo Prskalo

Student informatike.

Tomislav Kordić

Student fizike i informatike.

Ivan Kordić

Student informatike.

Naše usluge


Programiranje

Razvoj programske podrške prema Vašim potrebama.

Razvoj web servisa

Razvoj raznih vrsta servisa i usluga baziranih na webu.

Najnoviji trendovi

Eksperimentiranje sa najnovijim tehnologijama i trendovima.

Zaštita Vaših podataka

Razvoj programske podrške, te zaštita podataka.

Pronađite nas na mapi


Kontakt